President

Prof Robert Peacock (Phd)
Chair Department Criminology / Departementshoof Kriminologie
Faculty / Fakulteit: The Humanities / Geesteswetenskappe
PO Box / Posbus 339, Bloemfontein 9300
Republic of South Africa / Republiek van Suid-Afrika

PeacockR@ufs.ac.za